Băuturi

Băuturi

 • Pepsi

  Pepsi

  11,00 lei

  1,25L

 • Pepsi Doză

  Pepsi Doză

  7,50 lei

  0,33L

 • Pepsi Max

  Pepsi Max

  11,00 lei

  1,25L

 • Heineken Doză

  Heineken Doză

  7,00 lei

  0,50L

 • Pepsi Max Doză

  Pepsi Max Doză

  7,50 lei

  0,33L

 • Ciuc Doză

  Ciuc Doză

  6,00 lei

  0,50L

 • 7Up

  7Up

  11,00 lei

  1,25L

 • Crama Delta Dunarii La Sapata Aligote

  Crama Delta Dunarii La Sapata Aligote

  54,90 lei

  0,70L

 • 7Up Doză

  7Up Doză

  7,50 lei

  0,33L

 • Crama Viisoara FETEASCA NEAGRA NOSTALGIA

  Crama Viisoara FETEASCA NEAGRA NOSTALGIA

  44,90 lei

  0,70L

 • Mirinda

  Mirinda

  11,00 lei

  1,25L

 • Gagauzia Rose

  Gagauzia Rose

  44,90 lei

  0,70L

 • Mirinda Doză

  Mirinda Doză

  7,50 lei

  0,33L

 • La Jara Frizzante Rose SPAGO

  La Jara Frizzante Rose SPAGO

  44,90 lei

  0,70L

 • Prigat Piersică

  Prigat Piersică

  8,00 lei

  0,5L

 • Prosecco La Jara

  Prosecco La Jara

  59,90 lei

  0,75L

 • Prigat Portocală

  Prigat Portocală

  8,00 lei

  0,5L

 • Whiskey Jack Daniel’s

  Whiskey Jack Daniel’s

  99,90 lei

  0,70L

 • Lipton Ice Tea Lămâie

  Lipton Ice Tea Lămâie

  8,00 lei

  0,5L

 • Vodka Absolut

  Vodka Absolut

  69,90 lei

  0,70L

 • Apă plată Aqua

  Apă plată Aqua

  7,00 lei

  0,50L

 • Apă minerală Aqua

  Apă minerală Aqua

  7,00 lei

  0,50L

 • Rockstar

  Rockstar

  9,50 lei

  0,25L